türkiye’de kumar yargı yetkisi uygulaması 5

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI İnsan Hakları Derneği Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı    olarak tahkim incelenmektedir. Ayrıca yerel yargı organlarının teşkilatı ile üst yargı organı olan Yargıtay’ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir. Anayasa Yargısı bağlamında, anayasa yargısının koruma kapsamı,  denetim mekanizmaları ve koruma noktasındaki hukuki ölçütleri incelenmektedir. Sadece Türkiye […]

türkiye’de kumar yargı yetkisi uygulaması 5 Read More »